Φωνητικό

Αυτοκόλλητα πληκτρολογίου για το φωνητικό αλφάβητο που χρησιμοποιεί ο οργανισμός ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) (Αγγλικά)

Αυτοκόλλητα πληκτρολογίου για φωνητικά αλφάβητα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) / ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) / NATO ("Alpha-Bravo-Charlie-...") σε διάφανο φόντο, στην αγγλική γλώσσα, με την προσθήκη αριθμητικών στοιχείων IMO.
Από $5.99